Příjem přihlášek do sedmé výzvy programu Think Big byl ukončen 6. června 2014.