Aktuality

 

Hledá se AMBASSADOR z řad Think Big realizátorů

9. březen 2015

Chceš na sobě makat pod odborným vedením? Chceš dál pracovat v projektech
s mladými lidmi? Chceš se dostat na zajímavé akce a navazovat zajímavé kontakty? Jestli kýveš hlavou nahoru-dolů, staň se naším Ambassadorem! 

Nadace O2 podporuje mladé lidi, kteří mají chuť osobně dále růst, spolupracovat s Nadací a pomáhat ostatním v realizaci jejich nápadů. V této podpoře budeme pokračovat i v roce 2015 v novém programu SmartUp.

Program „SmartUp Ambassador“ navazuje na úspěšné dva ročníky programu „Think Big Ambassador“. Umožňuje účastníkům například pracovat na svém time managementu či stylu vedení lidí, vylepšit si prezentační dovednosti, zdokonalit se v řízení projektů, a v neposlední řadě získat mentorskou zkušenost nebo mediální praxi. To vše za odborného vedení lektorů Prázdninové školy Lipnice.
 

Kdo je SmartUp Ambassador?

 • úspěšný absolvent a realizátor vlastního projektu v programu Think Big v jakémkoli levelu
 • mladý člověk, který v roce 2015 nerealizuje / nebude realizovat projekt v programu SmartUp
 • aktivní mladý člověk, který chce na sobě pracovat, rozvíjet své schopnosti a dovednosti pod odborným vedením a v bezpečném prostředí zavedeného programu
 • budoucí mentor pomáhající vybranému týmu podpořenému v programu SmartUp
 • nositel myšlenky programu SmartUp, který se chce podílet na prezentaci programu veřejnosti
 • osoba do 26 let (26 let ke dni ukončení přijímání přihlášek, tj. 22. 3. 2015)
   

Co SmartUp Ambassador získá?

 • příležitost osobního rozvoje
 • zkušenosti při práci s mladými lidmi v rámci jejich SmartUp projektů
 • vzdělávání, především v projektovém managementu, komunikaci a práci s lidmi
 • odborné vedení a koučink
 • účast na zajímavých akcích při prezentaci programu SmartUp
 • navázání důležitých kontaktů a vazeb - potvrzení o absolvování programu a doporučující dopis pro další pracovní uplatnění

Jaké jsou hlavní činnosti Ambassadora?

 • mentorovat přidělený projekt a pomoci ho úspěšně dokončit
 • absolvovat jednou měsíčně celodenní vzdělávací workshopy Ambassadorů
 • zapojit se do minimálně pěti vybraných aktivit pod hlavičkou programu SmartUp
 • spolupracovat s médii při prezentaci programu SmartUp - přicházet s vlastními iniciativami, jak dále komunikovat a vylepšit program SmartUp
 • pravidelně informovat o výsledcích své práce

 

Práce SmartUp Ambassadora bude probíhat po dobu devíti měsíců (duben – prosinec 2015). Náplň práce nezabere více jak 1-3 dny v měsíci. Letní prázdniny zůstávají prázdninami, žádné hromadné setkání se zde nekoná. :)

Ambassadorská stáž je neplacená, avšak v jejím průběhu získá absolvent odborné vedení a školení, včetně cenných zkušeností. Náklady (cestovné apod.) spojené s programem SmartUp Ambassador hradí Nadace O2.

 

Jak se přihlásit?

Přihlášky přijímáme elektronicky do 22. března 2015 do půlnoci – přihlašovací formulář je k dispozici zde: http://bit.ly/1MDu6lg.

 

Jak probíhá výběrové řízení?

Do užšího výběru jsou vybráni ti realizátoři projektů, kteří mají odeslanou závěrečnou zprávu realizovaného projektu Think Big. Dále je hodnocenaaktivita v projektu, motivace pro to být Ambassadorem a dosavadní spolupráce a komunikace s týmem Nadace O2 (Think Big). Vybraní zájemci absolvují telefonický rozhovor se zástupci Nadace O2. Ve dnech 17. - 18. dubna 2015 (pátek večer, sobota celý den) proběhne povinné setkání vybraných SmartUp Ambassadorů, na kterém budou blíže seznámeni s celkovou náplní programu. Místo bude upřesněno, náklady na dopravu, ubytování a stravu budou hrazeny Nadací O2.

 

Kontakt Nadace O2

Martina Holková, e-mail: martina.holkova@o2.cz, tel.: 607 814 539.

 

Těšíme se na další společnou spolupráci!

Tým Nadace O2