Aktuality

 

Staň se Think Big Ambassadorem

17. březen 2014

Zrealizoval jsi úspěšně Think Big projekt? Máš chuť s námi nadále spolupracovat? Chceš dále osobně růst? Chceš předávat své zkušenosti dalším mladým lidem? Čtyřikrát ano? Staň se Think Big Ambassadorem.

Nadace Telefónica podporuje absolventy Think Big, kteří mají chuť osobně dále růst, podílet se na prezentaci programu Think Big a pomáhat ostatním v realizaci jejich nápadů. Program Think Big Ambassador umožňuje jeho účastníkům prohloubit si dovednosti v prezentaci a řízení projektů, vedení lidí a získat mentorskou zkušenost. To vše za odborného vedení lektorů Prázdninové školy Lipnice. 
 

 

Kdo je Think Big Ambassador?

 

 • úspěšný absolvent a realizátor vlastního projektu v programu Think Big v rámci L2 (velký projekt do 70.000)
 • aktivní mladý člověk s kladným vztahem k neziskovému sektoru
 • člověk, který na sobě chce pracovat, rozvíjet své schopnosti a dovednosti pod odborným vedením a v bezpečném prostředí zavedeného programu
 • budoucí mentor pomáhající vybranému týmu podpořenému v Think Big
 • nositel myšlenky Think Big, který se chce podílet na prezentaci programu veřejnosti
 • osoba do 26 let (26 let ke dni přijímání přihlášek)

 

Co získá?

 

 

 • příležitost osobního rozvoje
 • zkušenosti při práci s neziskovými organizacemi a sociálně znevýhodněnými mladými lidmi v rámci jejich Think Big projektů
 • další vzdělávání, především v projektovém managementu a práci s lidmi
 • odborné vedení a koučink
 • účast na zajímavých akcích při prezentaci programu Think Big
 • navázání důležitých kontaktů a vazeb
 • potvrzení o absolvování programu a doporučující dopis pro další pracovní uplatnění

 

Jaké jsou hlavní činnosti Ambassadora?

 

 • mentorovat přidělený projekt a pomoci ho úspěšně dokončit
 • absolvovat jednou měsíčně celodenní vzdělávací workshopy Ambassadorů
 • zapojit se do minimálně pěti vybraných aktivit pod hlavičkou Think Big
 • spolupracovat s médii při prezentaci Think Big
 • přicházet s vlastními iniciativami, jak dále komunikovat a vylepšit program Think Big
 • pravidelně informovat o výsledcích své práce

 

Práce Ambassadora bude probíhat po dobu max. devíti měsíců (duben – prosinec 2014), kdy bude Ambassador spolupracovat s Nadací Telefónica a jejími partnery v programu - NROS a Prázdninová škola Lipnice. Náplň práce nezabere více jak 1-3  dny v měsíci.

 

Ambassadorská stáž je neplacená, avšak v jejím průběhu získá absolvent odborné vedení a školení, včetně cenných zkušeností, které mu zajistí náskok na pracovním trhu před ostatními vrstevníky. Náklady spojené s programem Think Big Ambassador hradí Nadace Telefónica.

 

Přihlášky přijímáme elektronicky do 28. března do půlnoci – přihlašovací formulář je k dispozici zde: http://bit.ly/1i7W2Pb.

 

Podle jejich počtu budou následovat telefonické či skype pohovory. Kritériem výběru je odeslaná závěrečná zpráva vašeho projektu Think Big, aktivita v projektu Think Big, motivace pro to být Ambassadorem a dosavadní spolupráce a komunikace s Think Big týmem.

Ve dnech 11. - 12. dubna 2014 (pátek večer, sobota celý den) proběhne povinné setkání vybraných Ambassadorů, na kterém budou blíže seznámeni s celkovou náplní programu. Místo bude upřesněno, náklady na dopravu, ubytování a stravu budou hrazeny.

Máte-li, jakékoliv dotazy k Think Big Ambassadorům, kontaktujte Nadaci Telefónica a to konkrétně Martinu Holkovou (martina.holkova@telefonica.com, tel: 607 814 539).


Těšíme se další spolepráci!

Tým Think Big

 

>> ZDE naleznete více o Think Big Ambassadorech 2013 <<

TB_AMB 2013.png